Tạo tài khoản

Bạn vào link: https://mybizfly.todo.vn/v2/register để đăng kí tài khoản Bizfly (nếu bạn chưa có tài khoản Bizfly). Bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin vào form như hình để đăng kí tài khoản Bizfly.