1. Chọn Tab vụ "Campaign" trên thanh menu.    Click vào nút  . Xuất hiện form để bạn nhập các thông tin của Campain, hãy nhập đủ những thông tin.


    Trong Campaign có thể chia thành những Channel nhỏ để quản lý. Bạn có thể tạo channel như tạo Tag cho link.
  2. Click vào "CREATE" để tạo Campaign