Chiến dịch cho phép bạn xây dựng, quản lý và đo lường sự thành công của các chiến dịch đa kênh trong một bảng điều khiển duy nhất.
Giờ đây, bạn có thể tạo liên kết cho tất cả các kênh chiến dịch cùng một lúc, từ phương tiện truyền thông xã hội đến email, SMS và hơn thế nữa, và dễ dàng hiểu cách chiến dịch đó thực hiện trên mọi kênh với dữ liệu nhấp chuột theo thời gian thực.
Chiến dịch cho phép bạn:
  • Cải thiện hiệu suất chiến dịch kỹ thuật số bằng cách so sánh các kênh được trả tiền, kiếm được và sở hữu cạnh nhau trong thời gian thực
  • Cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn bằng cách hiểu khách hàng sử dụng thiết bị di động nào để truy cập nội dung trên tất cả các kênh