Bạn click vào button trên thanh menu để tiến hành tạo 1 Shortly. 

Trên màn hình sẽ xuất hiện 1 form với các thông tin sau:

(1): Chọn domain (tên miền) của bạn

(2): Paste link (url) bạn muốn rút gọn

(3): Nếu link bạn muốn rút gọn có trên Android, bạn có thể nhập link cài đặt của App để khi người dùng click vào link rút gọn trên thiết bị Android sẽ được dẫn tới link cài đặt của App trên hệ điều hành Android.

(4): Nếu link bạn muốn rút gọn có trên IOS, bạn có thể nhập link cài đặt của App để khi người dùng click vào link rút gọn trên thiết bị IOS sẽ được dẫn tới link cài đặt của App trên hệ điều hành IOS.

(5): Sau khi nhập link cần rút gọn, bạn click vào “CREATE” để hoàn thành việc tạo link.