1. Click vào Profile trên Head menu chọn API    Click vào "Generate Token" để lấy token của bạn và click vào "Copy" để copy token

    Click vào "API Documentation" để sang API Documentation Test