Có 2 cách để add link vào Campaign
 1. Bạn có thể add link trực tiếp vào campaign
  • Chọn Campaign muốn add link và click vào "ADD LINK"


    
  • Paste Long Url vào ô input và chọn channel mà bạn muốn add link.


    
  • Click vào "ADD LINK" để thêm link vào Campaign.
 2. Bạn có thể add link qua channel của campaign
  • Chọn Campaign và Channel thuộc Campaign muốn add link


    
  • Paste Long Url vào ô input và bạn không cần phải chọn channel ở bước này.


    
  • Click vào "ADD LINK" để thêm link vào channel.