1. Bạn có thể copy, download QR-Code hay Redirect bất kì một link nào mà bạn tạo
  2. Download QR-Code


     
  3. Ridirect URL gốc
    Bạn Paste một URL mới vào ô ASSIGN NEW TARGET URL rồi chọn click UPDATE là URL Shorten Link của bạn đã được lưu vào một link gốc khác 


    Bạn có thể xem được các link gốc cũ của URL Shorten Link