Sau khi bạn hoàn thành bước tạo link. Để có thể tùy chỉnh link, bạn làm như sau: 

(1): Chọn link bạn muốn chỉnh sửa.

(2): Click vào button “EDIT”.

 

 Sẽ hiện ra form sửa link, ở đây sẽ có các thông tin sau:

(1): shorten link - Link sau khi đã được rút gọn. Bạn có thể click vào button “COPY” bên cạnh để có thể copy link.

(2): Title của link – Bạn có thể chỉnh sửa title của link

(3): Alias – các kí tự rút gọn link – Bạn cũng có thể chỉnh sửa để có thể ghi nhớ dễ dàng.

(4): Bạn có thể gắn tag cho link, để phục vụ cho việc tìm kiếm, lọc link dễ dàng

(5) – (6): link gốc Android và IOS

Bạn hãy chỉnh sửa link tùy theo ý mục đích sử dụng của mình và tiếp tục click vào “SAVE” để lưu thông tin.