1. Chọn Group mà bạn muốn thêm User và click vào "DETAIL".  Hoặc bạn có thể chọn từ thanh Menu phía trên bên trái màn hình.


   
 2. Chọn Tab vụ "Users and Roles" trên thanh menu  Sẽ ra màn hình chính quản lý các User thuộc Group bạn chọn.  Hãy click vào "Add user to group". Một form nhập thông tin User sẽ hiển thị lên.
 3.  Bạn hãy nhập email User mà bạn muốn invent vào nhóm và cấp quyền cho User đó


   
 4. Cuối cùng bạn chỉ việc nhấn vào nút "CREATE" là đã thêm được user vào Group.


   
 5. Bạn có thể "EDIT" quyền của của user, hoặc "REMOVE" User ra khỏi nhóm.